Met 7 Miljard mensen ..... vullen we Los Angeles als we schouder aan schouder staan. Dus ruimte is niet ons probleem, maar balans tussen onszelf en de natuur en haar bronnen. Mooi vormgegeven in foto en film door National Geographic:
AddThis Feed Button

Vooruitziende blik

BP-slogan uit de vorige Eeuw:
AddThis Feed Button

Wat een drama.....
En dan nog blijven we geloven in olie, gas en steenkool? Slaan we de CO2 toch gewoon op? Zie hier een krachtig en overtuigend pleidooi voor zonne-energie!


AddThis Feed Button

Eigen artikel over zonne-energie

Vandaag mijn artikel over ‘facts & fiction’ mbt zonne-energie afgerond; binnenkort op OliNo.org. Hier alvast de pdf voor download.
AddThis Feed Button


Zet je handtekening


Nederland kan en moet voor 2050 volledig zijn overstapt op hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie.
Dat is de inzet van het nieuwe burgerinitiatief dat vandaag is gestart door leden van partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD. Een opmerkelijke samenwerking in tijden dat politieke partijen zich vooral tegen elkaar afzetten.

De belangrijkste boodschap van het burgerinitiatief: de omslag naar 100% hernieuwbare energie voor 2050 is haalbaar, noodzakelijk en wenselijk. Die omslag is noodzakelijk, omdat bij ongewijzigd beleid ons leefmilieu sterk vervuild raakt, energieprijzen zullen stijgen we eerder in economische recessies terecht zullen komen. De omslag is ook wenselijk, omdat dit grote kansen biedt voor onze internationale concurrentiepositie en werkgelegenheid en we onafhankelijk worden van instabiele regio’s in de wereld. Het burgerinitiatief volgt op de recente publicatie van het voorstel Nederland krijgt nieuwe energie door de samenwerkende partijcommissies. Iedere burger die dit initiatief steunt, en dus ook vindt dat het huidige energiebeleid van de overheid onvoldoende is, kan zijn digitale handtekening zetten op www.NederlandKrijgtNieuweEnergie.nl . Doel van het burgerinitiatief is om minimaal 40.000 steunbetuigingen te verzamelen. Daarmee kan dit partijoverstijgende voorstel na de verkiezingen van 9 juni worden voorgelegd aan de nieuw gekozen Tweede Kamer, ter openbare bespreking en besluitvorming.

Doe met ons mee en verspreid dit!


AddThis Feed Button

GreenFacts of GreenFiction

Ga me inzetten als ambassadeur van PeakOil Nederland en heb als eerste actie zojuist een artikel daarvoor geschreven dat gaat verschijnen op OilNo. Zonder inzicht geen (voor-)uitzicht. Daarom hier maar vast wat kennis (klik op afbeeldingen voor grote versies) voor hen met een kennisachterstand:
En wat is dan het begin van ‘uitzicht’ op een oplossing: zonne-energie!
AddThis Feed Button


Als de olie op is

De prijs van benzine aan de pomp is langzaam aan het stijgen (zie hier) en dat lijkt nog maar een opmaatje van wat er gaat komen; de spotprijs voor olie 2016 ligt rond de USD140 per vat en als je dat dan koppelt aan ons verbruik in Nederland, schrik je even. We verbruiken namelijk in Nederland zo’n 1 miljoen vaten olie per dag:Als je die 2 gegevens combineert ‘verstoken’ we dus zo’n USD 140 miljoen per dag aan olie in Nederland en dat is zo’n USD 51 miljard per jaar (alleen voor ons kikkerlandje!).

Daar kun je aardig wat windmolenparken en zonne-centrales van bouwen; zeker als je beseft dat die over 20 jaar afgeschreven mogen worden. Dus is er zo’n 1000 miljard dollar investeringsruimte in Nederland voor schone energie. Of dat kan? Ik denk het wel, maar daarover binnenkort meer.


AddThis Feed Button

Een Prius of lopen?

In Good magzine een mooie vergelijking over hoeveel benzine/energie per persoon er nodig is om 350 Mijl (563 km) af te leggen. Dan is een Prius toch nog niet zo’n goed idee (vanuit dit perspectief). Gewoon de fiets nemen blijft het beste; de mens is zelf het meest efficiente vervoerssysteem. Zou GM nu ze ‘enegriezuinige’ auto’s gaat maken ook weer een fietsfabriek openen?
AddThis Feed Button