Challenge the Obvious

Na een lange afwezigheid, eindelijk weer Inspiratie voor mezelf en om te delen. Deze video was de druppel die de emmer in positieve zin deed overlopen. Hoe je met weinig middelen een hele wijk kunt inspireren! Kijken:


Invloed

Chris Widner heeft in zijn nieuwe boek (The Art of Influence) een mooie quote over invloed:

influence is a gift followers give you because you have become the kind of person they want to follow and be influenced by


AddThis Feed Button