In maximaal 8 woorden

Las net een mooi artikel over goede en slechte missie-statements. De conclusie is dat hoe meer woorden voor de missie nodig zijn, des te onduidelijker deze is en dus de koers van de organisatie ook niet vast zal zijn.

De goeden blinken uit doordat ze in (ongeveer) 8 woorden aangeven wat we doen, voor wie en met welk resulaat en dat ook nog in de vaste structuur van werkwoord, doel en uitkomst. Voorbeelden:

"Save endangered species from extinction"
"Improve African children's health"
"Make Business & IT scalable"

Wat is die van jouw organisatie? Kan dat in 8 woorden?


AddThis Feed Button