The Beatles wisten 't al ...

... toen ze zongen ‘Can’t buy me love’.

Nu blijkt uit onderzoek, onder meer dan 450.000 inwoners van de U.S.A., door Nobelprijs winnaars Daniel Kahneman en Angus Deaton van Princeton University dat je met meer inkomen niet gelukkiger bent dan met minder inkomen; wel tevredener, maar niet gelukkiger.

Tot 75.000 US Dollar (zo’n 58.500 Euro) stijgt geluk wel met het inkomen, maar vanaf die grens neemt geluk nog maar nauwelijks toe; de verklaring ligt erin dat de dingen die ons echt gelukkig maken niet met geld ‘te fixen’ zijn: eenzaamheid, liefde, ziekte, scheiding, de dood en ga nog maar even zo verder.

Waren die John en Paul toch al aardig in de goede richting aan het denken.


AddThis Feed Button
Nobelprijzen en nederigheid

Obama ontving de Nobel-prijs en gaf een mooie speech waarin hij relativeerde waarom hij hem had gekregen:

‘I am at the start and not the end of my labors .... Compared with some of the earlier recipients, my accomplishments are slight ... Others are far more deserving of this honor.’

Gelukkig ziet hij zelf in wat het Nobel-commitee zelf niet goed ziet; de Nobel-prijs is toch geen aanmoedigingsprijs? Hier zijn hele tekst.

AddThis Feed Button

Weird Science

Elk jaar wordt aan Harvard de alternatieve Nobelprijs uitgereikt voor wetenschappers die 'vreemd onderzoek' doen ('weirdr science'), maar wel echte wetenschap bedrijven. Zoals bijvoorbeeld de alternatieve Nobelprijs voor de Vrede, aan Stephan Bolliger cs. van de University of Bern, Zwitserland, die bepaalden of je beter met een volle of een lege bierfles op je hoofd geslagen kunt worden ('Are Full or Empty Beer Bottles Sturdier and Does Their Fracture-Threshold Suffice to Break the Human Skull?" Stephan A. Bolliger, Steffen Ross, Lars Oesterhelweg, Michael J. Thali and Beat P. Kneubuehl, Journal of Forensic and Legal Medicine, vol. 16, no. 3, April 2009, pp. 138-42. DOI:10.1016/j.jflm.2008.07.013).

Of bijvoorbeeld de Nobelprijs voor 'diergeneeskunde' aan Catherine Douglas en Peter Rowlinson van Newcastle University, die bewezen dat 'koeien met namen, meer melk geven dan koeien met nummers'.

Maar dat laatste is interessant en relevant, want geldt het dan ook voor medewerkers dat ze beter presteren als ze 'als naam' behandeld worden dan 'als nummer'? Ik denk van wel! Dus managers, kom uit je kamer, leer je mensen kennen bij naam en behandel ze als 'goede bekenden'.


AddThis Feed Button

Bonussen en Speltheorie

Van onze 'vaste' Gastcolumnist A. vd Zwan

Al lezend over John Forbes Nash jr. (1994), de bedenker van de Speltheorie, viel mijn oog op de Inspiratiefeed ‘Bonussen werken AVERECHTS’. Wat is er nou leuker op een zaterdagmiddag dan je verdiepen in de Speltheorie, zul je je afvragen. Het toepassen van deze theorie op bijvoorbeeld de bonus-discussie! Kennis moet immers rollen.

Nash is behalve bekend om zijn Schizofrenie, de scheidslijn tussen een genialiteit en gekte blijkt uitermate dun te zijn, bekend voor zijn bijdrage aan de wiskunde en heeft hiermee, met overigens slechts een semester economie in zijn bagage, in 1994 de Nobelprijs voor Economie ontvangen met zijn Speltheorie.

Kort door de bocht is deze theorie als volgt:

‘Onder bepaalde voorwaarden blijkt dat er zelfs bij een spel met oneindig veel keuzes een strategie bestaat voor de spelers zodat elke speler het best mogelijke krijgt. Bij zo’n strategie, een verzameling keuzes voor elke speler, kan geen enkele speler het beter doen door van strategie te wisselen. Voorwaarde blijft dat de spelers eenzijdig handelen: het vormen van een kartel met een andere speler om samen onder één hoedje te spelen tegen anderen, is niet toegestaan. Zodra bij een spel een evenwicht is bereikt, zal het altijd in die evenwichtstoestand blijven – dat is het lot van het spel.’

Dit loslatend op de bonus-discussie is het dus maar de vraag of allerlei opgelegde bonusbeperkingen uiteindelijk wel de juiste oplossing en evenwicht geeft. Dit blijkt nu al, omdat in de huidige ‘bonus structuur’-voorstellen van de Nederlandse banken, deze regels bijvoorbeeld niet gelden voor ‘bankiers’, maar wel weer voor commissarissen en andere bestuurders.

Maar de theorie van Nash veronderstelt dat de verwachting van beide partijen over elkaars gedrag gebaseerd zal zijn op de intrinsieke eigenschappen van de onderhandelingssituatie. Dit doordenkend, is de hoogte van bonussen dus niet het primaire probleem maar juist de ‘intrinsieke eigenschappen’ die hier aan ten grondslag liggen. Op dit moment zijn deze veelal uitsluitend financieel georiënteerd (omzet, winst, etc) en allerlei andere grondslagen zoals bijvoorbeeld welzijn, geluk, kennisontwikkeling, milieu en tevredenheid worden hier doorgaans niet in meegenomen.

De stap naar de vernieuwende gedachtegang en werkwijze van Dan Pink en Slowconsult maakt u dan toch vanzelf? Tijd voor een andere mindset, tijd voor een paradigma wisseling!
----
Anthony van der Zwan; werkzaam als onafhankelijk en zelfstandig Business en Informatie Analist.

Bonus van uw hoofdredacteur:
AddThis Feed Button


Verbazingwekkend

De Nobelprijs voor de economie is toegekend aan drie Amerikanen voor hun werk rondom speltheorie/mechanische ontwerp-theorie. De 90-jarige Russische Amerikaan Leonid Hurwicz kreeg de prijs als de grondlegger van de theorie; de Amerikanen Eric Maskin (57) en Roger Myerson (56) delen mee, omdat zij de theorie verder hebben uitgebouwd. Tot zover geen opvallend nieuws. Wat opvalt na deze toekenning is dat het aantal Joodse Nobelprijswinnaars daarmee is gestegen naar 181 (tot en met 2007) en dat is veel; namelijk meer dan 35% van het totale aantal Nobelprijswinnaars. En dat, terwijl het Joodse volk slechts 0,2% van de wereldbevolking is. Of dit te maken heeft met complot-theorie (zou het Nobelprijscomité geinfiltreerd zijn door de Joodse Lobby?) of dat het pure genetische genialiteit is of iets anders, is een onderzoek waarmee u waarschijnlijk zelf een Nobelprijs kunt winnen; of waarover u een goede roman kunt schrijven.