Een nieuwe paspoort-affaire?

Donderdag jl. zat ik in Nieuwspoort bij mijn 'favoriete' minister, Maria van der Hoeven. De aanleiding was het uitreiken van het ROA-paspoort (Raad van Organisatie-Adviesbureaus); het paspoort is bedoeld als een soort kwaliteits-keurmerk voor de leden van de ROA, waarmee ze zich zouden kunnen onderscheiden van de overige bureaus en als symbool voor de professionals van de aangesloten bureau's. Want wat weten zij eigenlijk van de ROA? In het paspoort staat de gedragscode en nog wat tips en trics ivm het ROA-tuchtrecht; als ik naar de jaarlijkse ROA Ernst Heijmans-lezing ga kom ik toch vooral bureau-leiding en 'ouwe hap' tegen. Dus een symbool is een goed idee!

Wat mij door het hoofd spookte is of dit tot een paspoort-affaire kan leiden? Want hoe weet je zeker dat iemand zijn eigen paspoort bij zich heeft? Kan iemand zijn paspoort houden als hij uit dienst gaat bij een ROA-bureau? En ga zo maar door. Ooit sneuvelde de staatssecretaris op minder!

Twee dingen vielen op:
  1. Maria van der Hoeven reikte het eerst paspoort uit aan Theo Camps (voorzitter Berenschot en ROA) en is daarmee medeplichtig aan de affaire die mogelijk kan onstaan en dat is goed nieuws, want mijn beeld van deze minister (zie hier en hier) werd geheel bevestigd; vriendelijk lachende, nietszeggende moeder uit Limburg. ROA-affaire en aftreden!
  2. Het tweede dat opviel was dat Theo Camps aandrong op een wettelijk erkenning van de management consultant, net als advocaten en accountants. Ik krijg daar een wat ongemakkelijk gevoel bij; enerzijds is het een zwaktebod (kwaliteit komt altijd boven drijven; heb je geen wettelijke erkenning nodig) en ten tweede vergeet Camps dat advocaten, accountants etc. ook een in de wet geregelde taak/functie hebben. Wij als adviseurs van diverse soort en kwaliteit niet! Dus een wettelijk beschermde titel is onzin en geeft geen blijk van goede juridische doorgronding van de achterliggende redenen.

AddThis Feed Button


Nederlandse bedrijven te weinig vernieuwend ....

... is de conclusie van het CBS, in een rapport dat vandaag werd gepresenteerd aan Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken). Nederland scoort vooral goed in de randvoorwaarden voor economische groei; er is sprake van een stabiel economisch klimaat, de inflatie en de langetermijnrente zijn laag, net als het overheidstekort en de staatsschuld. Maar als het gaat om innovatie doet Nederland het minder goed dan de meeste andere landen. Kansen die markten en nieuw ontwikkelde kennis bieden, worden onvoldoende benut; Nederlandse ondernemers geven relatief weinig uit aan onderzoek en ontwikkeling.

De minister vind dit alles '
zorgelijk', zo liet zij ons weten. Ja maar luister eens even, hoor ik u denken; hoe kun je dit nu zorgelijk vinden als je tegelijkertijd 200.000 langdurig werklozen met subsidie aan een (Melkert-revisited)-baan gaat helpen? U weet toch ook Minister, zeker als je eerst Onderwijs hebt gedaan, dat economische groei (en winstgroei van een bedrijf) een resultaat is van Arbeidsparticipatie * Arbeidsproductiviteit? Als u dan arbeid goedkoop maakt, is toch elke prikkel om te innoveren verdwenen? Waarom zou ik als ondernemer investeren in innovatie als mijn groei eenvoudig te realiseren is met goedkope arbeid. Wanneer leren we in Nederland nu eens dat dit een heilloze weg is; alsof we de concurrentie met India en China op deze manier volhouden? Maar ja dat zal onze Maria op de Mulo en Kweekschool wel niet meegekregen hebben.