'Domweg gelukkig ....

in de Dapperstraat' zijn de beroemde regels uit het werk van JC Bloem (1887 - 1966), Neerlands grootste dichter. Morgen promoveert Bart Slijper op de ultieme biografie over deze grootse dichter bij wie drank en dichterlijke genialiteit elkaars vrienden leken te zijn. Eeuwig mooi zijn de zinnen van Bloem:

Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.
Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.