In wat voor een wereld leven we?

blogEntryTopperDe grootste werkgevers in de wereld zijn het leger van de USA en China, op de voet gevolgd door Walmart en McDonalds. Alleen al in de twee legers werken 5,5 miljoen mensen!

Gelukkig staat er op de 7e plek een echt zinvolle organisatie, namelijk de NHS (de gezondsheidszorg van de UK). Dit zegt voor mij wel wat over de wereld waarin we leven: war, fastfood en shopping!


20110917_WOC674

Handling Conflicts

Nu ze in Engeland elkaar de hersens inslaan, moeten ze snel even dit boekje van CISV lezen:

Meer is niet altijd beter

Uit onderstaande data blijkt dat meer niet atijd beter is. In Finland geven ze per kind zo’n 30% minder uit aan onderwijs dan de USA en toch scoren ze het beste. Wat zou het geheim zijn van Finland? Misschien ligt het antwoord ergens hier verscholen nu in Amerika onderwijs zo duur is dat de studieschulden van studenten in de USA meer zijn dat de nationale creditcard-schuld in de USA!!

Je pensioen als gokspel

Terwijl in de media ministers en BoBo’s over elkaar heen buitelen, verscheen op de achtergrond een mooie analyse van het ‘Pensioenakkoord’ door prof. Theo Kocken. Zijn harde conclusie (in mijn woorden): je kunt beter met je geld naar het casino gaan dan blij zijn met dit pensioenakkoord!

Al eerder schreef ik over de oneerlijke verdeling van lasten naar de zwaksten (werknemers), maar nu ontstaat er ook nog eens een legale basis voor pensioenfondsen om te gaan gokken met uw en mijn centen!

Volgens het akkoord mogen pensioenfondsen straks namelijk in plaats van de rekenrente, het (hogere) beleggingsrendement gebruiken om toekomstige verplichtingen te verdisconteren.

Dat klinkt als oersaai, technisch gedoe, maar kan over twintig jaar het verschil uitmaken tussen wel of geen pensioen. Kocken heeft zitten rekenen en levert de harde cijfers dat er iets behoorlijk mis is met het pensioenakkoord. Er zitten twee grote nadelen aan de berekeningswijze van het pensioenakkoord:

1. Onderdekking of andere ongewenste slechte resultaten kunnen worden weggepoetst door de asset allocatie risicovoller te maken en daarmee het verwachte rendement in de disconteringsvoet te vergroten. Dit betekent per direct een hogere dekkingsgraad en, als de dekkingsgraad een maat is voor gezondheid, betekent meer risico nemen dus per direct een verbeterde gezondheid.
Het voorstel is zeer contrair aan de vigerende accountingprincipes in de wereld, waarbij asset mix veranderingen geen of zeer beperkte invloed hebben op vermogen.

2. Ditzelfde effect verschaft niet alleen de mogelijkheid slechte prestaties legaal weg te poetsen, maar geeft tevens een prikkel tot risicoverhoging. In ieder ander systeem leidt risicoverhoging tot hogere kapitaaleisen bij hetzelfde kapitaal. In dit systeem wordt op unieke wijze de mogelijkheid geboden meer solvabiliteit (kapitaal) te creëren (en dus hogere dekking) door risico’s te verhogen. Hiermee is het voorstel tevens contrair aan solvabiliteitsregels van Basel III en Solvency II.

Als de dekkingsgraad van een pensioenfonds daalt – zoals vorig jaar voor bijna alle fondsen het geval was – dan kan zo’n fonds dat met een simpele verandering van de beleggingen oplossen. Gewoon wat risicovoller beleggen, wat meer geld in aandelen, wat minder in obligaties. Wat offensieve derivaten kopen, de defensieve juist verkopen. Dan gaat direct het verwachte rendement omhoog, want meer risico is meer gemiddeld rendement. En omdat de toekomstige verplichtingen (dus de vraag of er genoeg in kas zit om de jongeren straks een pensioen te kunnen uitkeren) met dat hogere rendement wordt verdisconteerd, gaat direct de dekkingsgraad direct omhoog. Een pervers systeem, want nergens wordt rekening gehouden met het feit dat er nu ook grotere tegenvallers mogelijk zijn.

Ik denk dat mevr. Jongerius dit niet volgt (helaas), maar ook van onze Tweede-Kamerleden heb ik nog maar bar weinig commentaar gehoord. Wat vinden zij van deze idiote prikkel om nog meer risico te nemen? Wat is hun mening over de buitengewoon curieuze manier waarom de vakbonden het pensioen van jong, werkend Nederland te grabbel gooit?

Gelukkig is er één vakbond (AbvaKabo) die tegendraads is; misschien ga ik lid worden!


AddThis Feed Button

Einde Verlichting

Reed dit weekeinde naar Maastricht en ergens voorbij Eindhoven staat er een verkeersbord langs de weg ‘Einde Verlichting’, vlak voordat je Limburg binnenrijdt.

Dat lijkt ook wel te kloppen als je je realiseert dat de PVV daar de grootste party is en de Verlichting de periode is in de 17e en 18e Eeuw waarin het zoeken naar nieuwe kennis (wetenschap) en nieuwe samenlevingsvormen met als idealen rechtvaardigheid, democratie en mensenrechten centraal staat.

Kennelijk nooit tot in Limburg gekomen. Goed dat Rijkswaterstaat daar nog even een bord voor heeft neergezet.


AddThis Feed Button

Gaming for Alphen

.... in analogie naar Bowling for Colombine, de magistrale film van Michael Moore, die hij nadien (in mijn ogen) nooit meer overtroffen heeft. Opvallendste scene: Micheal opent een bankrekening en als ‘weggevertje’ voor het worden van nieuwe klant krijgt hij een semi-automatisch wapen mee.

Nu we in Nederland ons eigen Alphen-drama hebben, rollen ze op TV over elkaar (Nieuwsuur, P&W) om het drama van Alphen te duiden en valt regelmatig de vraag ‘
kan het te maken hebben met gewelddadige computerspelletjes?’ En ja hoor, er is altijd wel een ‘expert’ te vinden die dat even komt bevestigen. Binnenkort komt de PVV waarschijnlijk met een ideetje, namelijk dat dit allemaal niet gebeurd zou zijn, als we allemaal met een ‘gun’ op zak lopen; kun je je tenminste verdedigen.

Wat in dit alles zo erg is, is dat er overtuigend bewijs is uit FBI-onderzoeken en door 2 Harvard onderzoekers in hun boek
Grand Theft Childhood, dat er GEEN enkele relatie is aan te tonen tussen gewelddadige spelletjes en echt geweld! Maar ja dat maakt natuurlijk geen mooie TV, zo’n genuanceerd beeld dat het waarschijnlijk in Alphen een combinatie is van een gestoord iemand in een bijzondere situatie met een vreemde context en vreselijke afloop.

Dat spreekt ook ons ‘control’ gevoel niet aan, want dan kunnen we het niemand verwijten (de politie?) en er niks aan doen (nieuwe wapenwet? alle ‘
Einzelgängers’ laten bewaken?).

Maar soms kun je er niks aan doen en valt er niemand iets te verwijten, behalve de dader.


AddThis Feed Button"Maar je kan persoon A en persoon B toch niet met elkaar vergelijken?"

Nu schijn je bij sommige partijen niks te hoeven kunnen en/of weten om Tweede Kamerlid te worden, nou ja brievenbus-plassen en pornosites beheren schijnt een aanbeveling te zijn, maar dat het zo weinig was dat je hoefde te snappen:Ik stel voor dat we dit keihard aanpakken en dat we recidivisten, domme Kamerleden die herkiesbaar zijn, direct de NL-nationaliteit ontnemen.

Een wat serieuzere maatregel zou zijn om verplichte IQ-tests voor sommige beroepen in te voeren en iedereen onder de 130 (in analogie van de max.snelheid) nooit meer wat laten doen wat ze qua intellect niet kunnen bolwerken.


AddThis Feed Button

Nog een tsunami?

Er zijn veel misverstanden over de migratie uit niet-westerse moslim landen.

Volgens sommige bestaat die niet meer, volgens anderen is het een massa (weet u nog de ‘moslim tsunami’ van Gekke Geert?) en weer anderen denken dat de totale immigratie van ons land uit moslims bestaat met een enkele verdwaalde Pool daartussen.

En wat blijkt? Het ligt allemaal heel anders.

In de periode 2002-2009 gaan er bijna meer moslims weg uit Nederland (geef ze soms maar eens ongelijk) dan dat erbij komen en als er al meer mensen naar Nederland komen, zijn dat vooral kenniswerkers uit China en India (waarschijnljk van IBM, Infosys en Tata).

Hier een mooi artikel met de harde feiten, met oa deze data van het CBS:
AddThis Feed Button

Empire at the End of Decadence

De New York Times heeft een mooi lijstje gemaakt en komt tot de conclusie dat USA een ‘Empire at the End of Decadence’ is. In datzelfde overzicht doen we het als Nederland nog niet zo gek, maar als het recente charmeoffensief van ene GW, de inleiding is voor zijn opmars tot premier, gaan wij toch maar emigreren naar ‘Down Under’:

AddThis Feed Button

Zo groen zijn we nou ook niet

Laten we nog wat kerncentrales openen en vooral zonne- en wind-energie niet meer steunen! Linkse hobbies! In het kort het beleid van Rutte cs.

Via deze prachtige interactieve tool kun je zien hoe slecht we ’t milieutechnisch doen als rechts-liberaal landje:
AddThis Feed Button

Verrijking?

De laatste dagen is onze taal verrijkt met een tweetal mooie woorden:

- decontextualiseren (door Rutte geintroduceerd; betekent uit zijn verband gerukt)
- balkonliberaal (de salonsocialist hadden we al)


AddThis Feed Button

Regeringsverklaring RutteU zult weer hard aan het werk,
waarna u weer mag roken in de kroeg,
waarop u met 130km per uur naar huis kunt scheuren,
om aldaar een inbreker zelf verrot te slaan.


AddThis Feed Button

De Chinezen komen echt

Cabaretier Wim Kan maakte in zijn oudejaarsconference, in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog, een grap over de Russen. Denkt u dat de Russen echt zullen komen, vroeg hij zich quasi vertwijfeld af?

Weet u, ik denk wel dat ze zullen komen... Maar één voor één...’ (mede naar aanleiding van de recente vrijlating naar het Westen van Solzjenitsyn toendertijd).

Nu denken we in Nederland aan een Moslim-tsunami (met dank aan Gekke Geert), maar in de USA maken ze zich meer zorgen over de Chinezen:
Tip John Hoek


AddThis Feed Button

Nederland anno 2010

Nothing goes well in a political system in which
words are in contradiction to facts.


(Napoleon)

Moest hieraan denken toen ik de krant opensloeg en las over Nederland anno 2010 en het ‘allochtonenverbod’ van de PVV in het Haagsche voetbal.


AddThis Feed Button

Mark, mag ik wat transparantie?

Nu Rutte I er is gekomen (met dank aan Ferrier/Koppejan die het Gedoogkabinet gaan gedogen), heb ik een leuk idee voor Mark cs. Het belastingbonnetje!

Wat doen jullie eigenlijk met mijn belastingcenten? Het is een idee van de US denktank Third Way en het zou er zo uit kunnen zien (met echte cijfers uit de USA):In het kader van transparantie zou ik het wel willen zien! Wie maakt hem voor Nederland?


AddThis Feed Button


Geert, de Grote Gedoger

Vrij naar Freek de Jonge: het motto van de nieuwe regering is: vrijheid en verantwoordelijkheid.

Inderdaad, de gedoger krijgt meer vrijheid en neemt minder verantwoordelijkheid.
AddThis Feed ButtonGekke Geert en het grote Ongelijk

Het zal wel worden afgedaan als de ‘linkse kerk’ (de VU in Amsterdam in dit geval dus), maar uit wetenschappelijk onderzoek van het Institute for Migration and Ethnic Studies blijkt dat de radicale moslims net zo veel (of weinig) dreiging vormen voor de democratie als de orthodoxe christenen van Urk. Ook nog blijken er maar een handvol van te zijn (iets meer dan 50.000 salafisten of moslims die daar gevoelig voor zijn) en willen ze niet eens politiek actief zijn.

De studie concludeert overtuigend (en wetenschappelijk valide) dat er geen sprake is van radicalisering binnen de salafistische gemeenschap in Nederland en dat zij geen bedreiging vormt voor de Nederlandse democratie. Salafistische organisaties vormen eerder nog een buffer doordat zij geweldscomponenten afkeuren. Radicalisering in de zin van de actieve bereidheid om geweld te gebruiken vindt dan ook plaats buiten de salafistische organisaties.

Van de verschillende stromingen in het salafisme, blijken politieke salafi's in Nederland het meest zichtbaar. Zij zijn politiek en maatschappelijk geëngageerd en voorstander van vernieuwingen die ten goede kunnen komen aan de geloofsgemeenschap. Predikers wijzen geweld af en streven niet naar invoering van de Sharia (strenge moslimwetten) in Nederland. Uit het veldwerk onder de salafistische gemeenschap doemt een beeld op van een ‘gewone' orthodoxe beweging en is er geen indicatie te vinden voor radicalisering.

Uit de survey blijkt dat 8 procent van de Nederlandse Moslims als streng orthodox kan worden gezien en gevoelig is voor salafisme, wat gelijk staat aan zo'n 53.000 mensen. Streng orthodoxen blijken niet gevoelig voor extremisme en neigen niet tot politiek activisme. Ze hebben niet de neiging om te handelen, maar om passief te ondersteunen. Wel gaat een hogere mate van orthodoxie samen met een grotere geweldslegitimatie en een theocratisch ideaal.

Dus Geert zeg nou zelf, toch een groep met een angstpsychose? Is Geert toch de ‘fearmonger’ van Frans Timmermans:
AddThis Feed Button


Wat is die Telegraaf en k..krant!Wat een kolerekrant die Telegraaf!

Op zaterdag weer vette koppen over ‘Marokkaans straattuig’.

Geen wonder dat 1/3e van Nederland PVV stemt als je je laat leiden door de koppen in deze krant.

Zogenaamd Marokkaans straattuig gooide eieren naar Joodse voorbijgangers en de Politie deed (weer) niks (aldus de Telegraaf op zaterdag jl.).

Wat blijkt nu?

Het gaat om baldadigheid van Joodse jongens naar Joodse jongens:Maar ja dat bericht staat op bladzijde 45 van diezelfde krant en zover komt de gemiddelde PVV-stemmer niet!

We zijn allemaal bang voor bijna niks en de media (althans de Telegraaf) wakkeren lekker de angst aan.

We leiden aan gevoelsonveiligheid!


AddThis Feed ButtonBeste politieke campagne ooit!

Hadden wij maar 1 politicus met zo’n briljant verhaal!

AddThis Feed Button

Raar woord: kettingrukker

Hoor net op Radio 1 dat de politie in Den Haag een speciaal team inzet om ‘kettingrukkers’ aan te pakken, wat een trend in onze hoofdstad lijkt te zijn en die de stad ‘teisteren’.

Nu associeer ik kettingrukkers met kettingrokers en dat zijn mensen die veel roken, dus zijn kettingrukkers mensen die veel ‘rukken’. Ze teisteren de stad, dus je kunt er bijna niet omheen. Waar is dat dan denk ik nog?

Ik zie nooit in het openbaar kettingrukkers; naar de Jellinek ermee en van die rukverslaving afkomen. Misschien heb ik het verkeerd begrepen?

Mijn Oma zei altijd: ‘A dirty mind is joy forever!


AddThis Feed Button

De dag na de slag van Nederland

De afgelopen weken ging het vooral over Hans & Ingrid en ‘onze’ economie. Waar het niet over ging is dat onze economie onderdeel is van een wereldeconomie, hoe wij onze positie daarin kunnen versterken en gegeven de afhankelijheid met ons buitenland, welke rol Nederland daarin wilde spelen. Niets daarover.

Schande van de journalisten die niet doorvroegen en jammer van de politici die zich keer-op-keer lieten verleiden tot kwebbel-debatten over details die er amper toe doen.

Persoonlijk hoogtepunt vond ik Freek zijn verkiezingsconference waarin hij een VVD-stemmer vroeg, wat volgens hem de oorzaak van de crisis was; ‘hebzucht’ zei de man. Maar wat lost de VVD daarin dan op vroeg Freek zich hardop af?
Waar het over had moeten gaan is dit schrikbarende beeld van een buitenland dat op het punt van instorten staat; als je hiernaar kijkt was Griekenland slechts de amuse (klik op figuur voor vergroting):Maar dat begrijpen Hans en Ingrid weer niet!


AddThis Feed Button

Een bord voor je hoofd en andere politieke postersMet dank aan de VPRO!


AddThis Feed Button

Cola + Lidl = PVV

Je voelt je het snelste thuis bij mensen die op jou lijken: mensen die dezelfde drankjes drinken, dezelfde bladen lezen en dezelfde winkels bezoeken. Van dit gegeven maakt de kieswijzer Brandvoting handig gebruik. Aan de hand van de merken die je gebruikt, geeft de site je een stemadvies. De kans is namelijk groot dat de mensen die dezelfde dingen kopen, ook jouw politieke voorkeuren delen.

Drink je Coca-Cola en shop je bij de Lidl? Grote kans dat je PVV-er bent. Hou je van Old Amsterdam en de Etos? D66 is jouw partij!

Ik? Ik ben ... nog niet duurzaam genoeg; Alfa, Apple en AH is niet GroenLinks, maar A3.


AddThis Feed Button

Eigen artikel over zonne-energie

Vandaag mijn artikel over ‘facts & fiction’ mbt zonne-energie afgerond; binnenkort op OliNo.org. Hier alvast de pdf voor download.
AddThis Feed Button


De grove nar

Wellicht de beste Minister van EZ was Hans Wijers, de huidige Akzo Nobel-topman. Hij nam Geertje W. lekker op de hak op het D66-congres.

Volgens Wijers gaat het in een land goed mis ''als de koning en zijn hofhouding zo zwak zijn, dat de grove nar gaat denken dat hij ook wel koning zou kunnen worden. En het wordt nog erger als grote delen van het koninkrijk dat ook gaan denken”.


AddThis Feed Button

Ook zo bang?

Vroeger kon je, als kind, zo bang zijn in het donker dat je dacht dat achter elke boom een ‘boef’ stond; erger nog elke boom en elke schaduw werd in het donker een boef.

In Nederland is er iets vergelijkbaars aan de hand; we schreeuwen dat het onveilig is we roepen om (nog) meer blauw op straat.

En natuurlijk worden er juweliers in Almere overvallen (maar waar niet?) en is dat niet te vergoeilijken, maar objectief gezien daalt de door burgers ondervonden criminliteit in Nederland al jaren (uit CBS blz 55):
En toch vinden we het steeds onveiliger. Kennelijk is er dus zoiets als ‘gevoels-veiligheid’ en ‘echte veiligheid’.

Ik heb het vermoeden dat we onszelf die angst (laten) aanpraten door de op TV voorbijtrekkende schreeuwerds en politieke partijen die wel-varen bij dit gevoel van de burger. Als je maar vaak genoeg iemand op TV ziet roepen dat het zo onveilig is, ga je het wellicht nog geloven ook. Nooit heb ik een journalist horen vragen waarom die persoon dat vindt en waar dat op gebaseerd is; waarschijnlijk papagaait die geïnterviewde weer een andere papagaai na!

Ik moest even denken aan een slaap-feestje van mijn dochtertje laatst: er begon één meisje te roepen dat ze bang was en voordat je het wist waren ze allemaal bang. Waarvoor wist niemand, maar het was eng.

Als we nou allemaal eens ophouden met te roepen dat het onveilig is en de media stoppen met van elk incident een heel item te maken, zijn we over 5 jaar over onze angst heen. Kijk naar dit prachtige verhaal van Frans Timmermans ‘Be like Jack Sparrow’ en nooit meer bang zijn!


AddThis Feed Button


Zijn we eigenlijk wel tolerant?

We houden onszelf, als Nederlanders, veelal voor dat we een tolerant volkje zijn of soms zeggen we ‘waren’, omdat we recent richting moslims wat minder tolerant door de bocht komen. Maar waren we eigenlijk wel ooit erg tolerant?

Soms laten we ons ook voorstaan op onze andere ‘goede deugden’ (de ‘VOC-mentaliteit’ is zo’n mooie), maar ook die eer is twijfelachtig.

Wat dacht u van deze feiten:

1. We hadden met onze VOC zo’n 5% aandeel in de wereldmarkt voor slavenhandel en -transport en waren één van de laatste landen om slavernij af te schaffen (zie hier);

2. In de Eerste Wereldoorlog waren we weliswaar neutraal, maar waren we de nummer 1 producent van cocaïne in de wereld; we voorzagen beide kanten van het conflict om de soldaten ‘over the edge’ te laten gaan. Onze NCF (Nederlandse Cocaïne Fabriek) was de grootste producent in de wereld (zie hier);

3. In de Tweede Wereldoorlog verdwenen uit Nederland bijna 102.000 Joden en daarmee ‘scoren’ we in relatieve zin zo ongeveer het hoogst van alle landen in Europa (zie hier).

De vraag is dus eigenlijk of we ooit een echt tolerant en nobel landje waren. Ik vraag het me soms af en als ik zo nu en dan het niveau van de discussie over hoofddoekjes volg, weet ik het zeker: we zijn niet zo’n tolerant volkje.

PS Het feit dat menig hoofddoekje-basher zich beroept op de Joods-Christelijke traditie, schijnt te vergeten dat de Torah getrouwde vrouwen voorschrijft hun hoofd te bedekken en mannen een keppeltje te dragen (zie hier)!

AddThis Feed Button

Nationale Aftreed-Dag

Gisteren trad Agnes Kant af, en hoewel ik het politiek niet met haar eens was en haar stijl niet erg effectief vond, had ik wel respect voor haar passie en werklust. Aftreden omdat je begint in te zien dat iets niet gaat lukken en beter ‘ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’.

Maar waneer doen Gerrit Zalm (DSB- ABN) en JP Balkenende (Kabinet 1 t/m 5) dat ook? Wellicht is het een idee om de dag van het aftreden van Beatrix (uit betrouwbare bron gehoord dat het binnenkort is) voortaan de Nationale Aftreed-Dag te maken?

As we deze Nationale Aftreed-Dag instellen, dan vallen ze niet zo op tussen allerlei andere twijfelaars, aangeschoten wild, stoelwarmhouders en mislukkelingen?


AddThis Feed Button

Religie kan ook leuk zijn ..Deze beelden van het Holi-Festival (hier ook) deden me realiseren dat we morgen vooral moeten stemmen en kiezen voor pluriformitiet, duurzaamheid en onderling vertrouwen.


AddThis Feed Button

Wanted: Dead or Alive

De poster vind je hier. Groeten van GroenLinks en van Paul


AddThis Feed Button

Humpty Dumpty Balkenende

Als slotstuk in de Balkenende-trilogie:

AddThis Feed Button

Balkenende ging om 04:00

04:00 In de morgen noemt een Amerikaan 4 a.m.

Over 4 a.m. is veel gezongen en kunst gemaakt; wat te denken van deze toepasselijke Balkenende lyrics:

Maybe one day when I can move along
Maybe someday when you can hear this song
You won't let it slip away
4 AM forever


Of het beeld van Giacometti: The Palace at 4 a.m. (een soort visualisatie van huize Balkenende om 4 uur zaterdag-morgen waar Bianca op JP staat te wachten; overigens al gemaakt in 1932).

Maar mooier dan dit verhaal van Rives kan ik het niet vertellen:JP, geniet van de rust na Balkenende 1 t/m 4!

AddThis Feed Button

Balkenende langs de leiderschaps-lat

Nu Balkenende 4 (‘time flies, when you’re having fun’) naar huis is, de Koningin waarschijnlijk geïrriteerd op het Paleis zit, omdat ze haar ski-vakantie moest afzeggen, is het tijd om onze JP eens langs de leiderschaps-lat te leggen.

Maar eerst even de feiten; zie hier het aantal dagen dat zijn kabinetten bleven zitten:Voorlopige conclusie: een vechter, een bijter, een doorzetter, of is het machtswellust met mager leiderschap dat deze reeks veroorzaakt?

In HBR een mooi rijtje met eigenschappen van leiders, maar de mooiste in dat lijstje vind ik: ‘Remember that when criticism is difficult to accept, there is probably some truth to it.’

Vaak hoorden we dat er geen regie was van JP en dat werd door hem dan weer in alle toonaarden ontkend; maar zou er toch wat inzitten? Maar ik zie toch meer een zwak leider die ook geen leervermogen lijkt te hebben. Lees ook de mooie column van Martin Hoorn over JP!


AddThis Feed Button

Slaven, coke en innovatie, toch?

Toch?
Inmiddels is het al weer twee jaar geleden dat Balkenende zijn praatje hield over het ondernemend vermogen van Nederland. Je weet wel die over de VOC-mentaliteit, eindigend met het woordje ‘toch’. Een gouden combinatie overigens waardoor je dit praatje niet snel meer zal vergeten. Daarnaast gaf het gelijk een mooi handvat voor de azijnpissers om zich weer eens lekker het mannetje of vrouwtje te voelen. Immers de beste stuurlui staan aan wal. En wij maar denken dat de toevoeging ‘toch’ verwees naar een stukje onderzekerheid of een domme verspreking.

Slaven, coke en grootste handelsbedrijf
De vergelijking met onze huidige handelsgeest en onze VOC-tijdperk is niet helemaal prettig. Hoewel wij netjes in onze geschiedenisboekjes vermelden dat de VOC zich bezig hield met de import van zaken als koffie, thee en peper, was de situatie benedendeks toch niet zo heel vriendelijk voor de meereizende slaven. Of denk je nu werkelijk dat dit zwartrijders op een cruiseschip waren? Bekijk de film Amistad eens; hoewel deze in een andere tijd afspeelt, geeft deze wel een indrukwekend beeld hoe het er aan toe moest zijn gegaan op zo’n VOC schip. Een trailer kun je hier bekijken. Iedere videotheek heeft de film nog wel staan. Dan begrijp je meteen waarom Obama zoveel emoties lost maakt, daar aan de andere kant van de grote plas.

De VOC was daarnaast werelds grootste coke dealer. Een positie die wij tot nu toe overigens aardig hebben kunnen handhaven.

Wat Balkenende natuurlijk bedoelde was het innovatieve karaker, het lef en inzicht achter de VOC. De VOC was namelijk ’s werelds grootste handelsbedrijf, de eerste echte multinational en het eerste bedrijf dat aandelen uitgaf. Met overigens als grootse aandeelhouders Amsterdam (57%) en Zeeland (20%). Denk gerust eens aan het bloed en tranen van die slaven als je door het pittoreske Middelburg of Amsterdam heen loopt. Nee, dat bloed dreef niet letterlijk door de straten want dit soort dingen werd natuurlijk buitenbeeld afgehandeld. Wij waren, en zijn, immers wel een beschaafde natie, toch? En iets wat we niet zien, gebeurt niet…

Ondernemerskracht en Printer.com, toch?
Waar zijn die Nederlanders van weleer gebleven? Nee, zit innovatie en ondernemerskracht dan toch niet in de genen? Als ik zo eens rondkijk in ons economisch landschap dan moet haast de conclusie zijn dat dit inderdaad niet vaak het geval is. Tot op zekere hoogte kan ‘ondernemerschap’ dus gelukkig getraind en verder ontwikkeld worden. Vooral heel veel doen en oefenen is hier het credo.

Twee jaar na dato moet Balkenende blij zijn met het persbericht ‘Printer.com brengt Nederlands concept naar VS’ .
Hier vind je het gehele persbericht.

De printer en inkt- boeren Marcel Borgman en Bart Mossink, eveneens betrokken bij tonershop.nl, hebben dit trucje in meerdere landen uitgehaald. Ze gaan de VS en de rest van de wereld veroveren met een uitermate simpel, en daardoor zeer krachtig, concept. Het online vergelijken van printers en inkt. Natuurlijk om geld te besparen. Oerhollands, immers “geen cent teveel”’. Zouden ook hierin Zeeuwen aandeelhouder zijn?

Stupide eenvoud, meer wie bedenkt het...
Waarom is hier niemand eerder opgekomen? Omdat goede ideeën zo stupide eenvoudig zijn dat je er liever niet over nadenkt. Overigens is de moeilijkheidsgraad van een simpel idee, om deze ook daadwerkelijk eenvoudig te houden, op een krachtige wijze uit te werken, en te implementeren. En dat is de mensen van Printer.com tot nu toe goed gelukt. Een leuk citaat uit het FD van 5/12: ‘De beste ideeën komen van ongehoorzame mensen. Koester deze medewerkers’. Oeps, je hebt net een ‘ongehoorzame’ tijdens het jaarlijkse feedback feestje de volle laag gegeven... Dat gaat indirect geld kosten... Want wat denk je nu werkelijk zelf, waren het de brave witte schaapjes of de schaarsere bruine die de VOC uiteindelijk neer hebben gezet? Laat de witte schaapjes in je organisatie dus niet hun persoonlijke frustratie en beperkingen uitstorten over die paar bruine die wel authentiek talent hebben.

800.000 dollar voor het opritje
Ongetwijfeld was het wel even slikken voor de heren dat de aankoop van het domein printer.com 800.000 dollar moest kosten. Maar daarvoor hebben ze natuurlijk wel een hele mooie passende oprit gekregen naar hun winkeltje. De businesscase bepaalt hier uiteindelijk de echte waarde van een internetdomein.Ga zelf kijken op printer.com.

En dus...
Het kan niet anders dat Balkenende dit soort mentaliteit bedoelde in zijn praatje destijds. Over de, letterlijke of figuurlijke, grenzen heen kijken. Met onze digitale schepen terug het wereldtoneel op. En onze slaven? Ja, dat zijn tegenwoordig keurige programmeurs die voor weinig in het Oostblok of Azië aan het werk zijn. Nu maar hopen dat deze ook niet, net als op de Amistad, in opstand gaan komen. Want deze moderne ‘slaven’ zijn inmiddels cruciaal geworden voor onze economie.

Proost op het team achter
Printer.com! Ondernemersschap puursang. Dat ze de hele wereld mogen veroveren. En Nederland natuurlijk.

Anthony van der Zwan, werkzaam bij Ordina, schrijft regelmatig over geldzaken, welzijn en talent. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven, en alle uitingen zijn zijn privé mening en hebben niets te maken met zijn werk, werkgever, of andere belangen.


AddThis Feed Button