Projectmanagment-methoden: de 5 Wetten over Idioten

stupid01
In de gedachtelijn van Murphy’s Law, zijn er ook de 5 wetten van Stupidity:

  1. Always and inevitably everyone underestimates the number of stupid individuals in circulation;
  2. The probability that a certain person be stupid is independent of any other characteristic of that person;
  3. A stupid person is a person who causes losses to another person or to a group of persons while himself deriving no gain and even possibly incurring losses;
  4. Non-stupid people always underestimate the damaging power of stupid individuals;
  5. A stupid person is the most dangerous type of person.

Als we deze 5 wetten uitgangspunt maken van de standaard methodes voor projectmanagement, zullen er veel meer projecten of niet opstarten of beter risicomanagement hebben. Bij nader inzien lijkt het ook in de hedendaagse politiek te gelden.

Hoeveel risico zoek jij?

David Spiegelhalter (wat een mooie naam) is professor op Cambridge University; hij bestudeert de keuzen die we maken, welke risico’s we daarin nemen en hoe dit ons leven later beïnvloedt. Zoals hij in deze video uitlegt hebben we allemaal een risicomijdende en een risicozoekende kant:
AddThis Feed Button