De weg naar succes; vroeger en nu.

Uit deze plaat (origineel uit 'The Etude', 1913) is de weg naar succes af te leiden die toen kennelijk liep via de poort van 'Bohemianisme' en langs de steeg van 'I don't need system' (klik plaat voor vergroting), en die uiteindelijk langs de bergen van de 'Gebrekkige Voorbereiding' uitkwam bij 'Succes':Heel anders is de moderne variant waarbij Succes volgens Richard St. John een continu proces is van: passie, hard werken, focus, 'een pushy moeder', veel ideeen, continue verbetering, een attitude van dienstbaarheid en volhardendheid:
AddThis Feed Button