Door tot je 67e?

Als het aan JP cs ligt mogen we binnenkort allemaal tot ons 67e doorwerken; als u dat niet doet moet u extra belasting betalen! En ik verdenk ze er ook van dat ze binnenkort gaan voorkomen dat uw pensioenuitvoerder voor uw 67e überhaupt mag gaan uitkeren. En dat allemaal vanwege de vergrijzing en de toegenomen gemiddelde leeftijd (zeggen ze). Maar indachtig mijn vorige blog en met gebruik van zijn data, laten we nog eens naar de feiten kijken. Van 1960 naar 2004 steeg de gemiddelde leeftijd in Nederland van 73 naar 79 (in de laatste 15 jaar overigens 'maar' van 77 naar 79). Tegelijkertijd daalde de zuigelingensterfte van 25/1000 naar slechts 5,6/1000:De stijging van de gemiddelde leeftijd in Nederland is dus nauwelijks omdat we zo veel ouder worden, maar vooral omdat we zo veel beter kinderen in het 1e jaar in leven houden! Daar helpt dus een senioren-tax niets aan. Als we dan ook weten dat de arbeidsparticipatie van 55+-ers (mannen en vrouwen) zo rond de 50% (bron: CBS) ligt (en menigeen hiervan graag nog werkt) is het dus onzin van dit kabinet om de betaalbaarheid van ons Sociale Stelsel ('omdat er te weinig/te kort gewerkt wordt') op te hangen aan een senioren-tax. Als we dan ook weten dat een groot deel van de werkeloosheid onder 55+-ers komt vanuit de publieke- en semi-publieke sector, probeert de overheid dus eigenlijk haar falen als werkgever op u en mij af te wentelen. Dat u het maar weet als u de volgende keer gaat stemmen! Maar ja, dat zal wel weer niet over feiten gaan.